پرنده بی همدم معذرت خواهی‌ ، حرمت داره..... یه نفر غرورش رو میشکنه...... بخاطر تو..... از کـنـار مـعـذرت خـواهـی‌ سـاده رد نـشـو ...!!! http://mayous.mihanblog.com 2019-10-13T07:16:19+01:00 text/html 2016-01-12T09:29:44+01:00 mayous.mihanblog.com امیر -چـی شد کهـ سیگاریـ شدیـ؟ http://mayous.mihanblog.com/post/1452 <div align="center"><font size="3">-چـی شد کهـ سیگاریـ شدیـ؟<br>+یهـ شبــ بارون میومد خیلیـ تنهـا بودمـ<br>-چیشـد کهـ ترکــ کردیــ؟<br>+یهـ شبــ بارون میومد دیگهـ تنها نبودمـ<br>-چیـشد الکلیـ شدی و سیگارو دوبـارهـ شروع کردیـ؟<br>+یهـ شبــ بارون میومد...دوبـاره تنها شدم..!!!<br>-چیـشد آوردنتـ اینجـا بستریـتـــ کردنـ؟<br>+یه شبــ بارون میومد...خیلیـ تنها بودمـ...تو خیابون دیدمشـ...اون تنها نبود... :) text/html 2015-10-30T20:52:08+01:00 mayous.mihanblog.com امیر اینجاستـ خدا تنها کست میشهـ.. http://mayous.mihanblog.com/post/1451 <div align="center"><img src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/Pictures/1/alonegirl-98love.jpg" style="width: 500px; height: 750px;"><br><br><span style="font-size:14px;">شآید گاهی ما ادمها اونقدر<strong> تنها</strong><a href="http://www.98love.ir/tag/تنها" target="_blank"><strong></strong></a> باشیم که ندونیم کی هستیم بودیم شدیم اما به <span style="color:#ff0000;">وقتشـ</span> خوب میدونیم چی میخوایم نه از اول شروع کن نه از اخر شکایتـ.. زندگی کن زندگی زیباست زندگی ادامه دارد کوتاه و بلندش نکن وقتی توی همه سختیها کسی جز خدا رو نداری <span style="color:#ff0000;">وقتی</span><strong> تنها<a href="http://www.98love.ir/tag/تنها" target="_blank"><strong></strong></a>یی</strong> وقتی تکیه گاهی نداری <span style="color:#ff0000;">اینجاستـ </span>خدا تنها کست میشهـ..</span><br></div> text/html 2015-06-01T22:25:11+01:00 mayous.mihanblog.com امیر یه وقتایی یه جاهایی یه حرفایی... http://mayous.mihanblog.com/post/1450 <div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 6px; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px;">یه وقتایی یه جاهایی یه حرفایی...</p><p style="text-align: center; margin: 6px 0px; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px;">چنان آتیشت می زنه که...</p><p style="text-align: center; margin: 6px 0px; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px;">دوست داری فریاد بزنی ! ولی نمیتونی ...</p><div class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 6px;">دوست داری اشک بریزی و نمیتونی حتی دیگه نفس کشیدنم برات سخت میشه !</p><p style="text-align: center; margin: 6px 0px;">تمام وجودت میشه بغضی که نمیترکه به این میگن درد بی</p><p style="text-align: center; margin: 6px 0px;">درمون...!!!</p><p style="text-align: center; margin: 6px 0px;"><br></p><p style="text-align: center; margin: 6px 0px;"><img src="https://scontent-ord1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/v/t1.0-9/11295551_393726457479739_109035993327809448_n.jpg?oh=e03f59e038d484e9b82f3f31adc650d3&amp;oe=5608100F"></p></div></div> text/html 2015-06-01T21:57:11+01:00 mayous.mihanblog.com امیر چشمــــــﺎنت را ببــــــند .... http://mayous.mihanblog.com/post/1449 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">چشمــــــﺎنت را&nbsp;</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">ببــــــند ....&nbsp;</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">آســـــــﻮده بخـــــــــواب ...&nbsp;</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">ﻣـــــــــﻦ براے با تو بودن ها ...&nbsp;</span><br style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;">بیداریها ڪشــیده أم .....&nbsp;</span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><br>و تو ...&nbsp;<br>و تو برای بـــے من بودنها ....&nbsp;<br><span style="line-height: 19.3199996948242px;">خــودت را بـــہ چــہ خوابهایے ڪہ نــــزدے ...</span></span></div><div style="text-align: center;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><span style="line-height: 19.3199996948242px;"><br></span></span></div><div style="text-align: center;"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(20, 24, 35); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px; text-align: right;"><img src="https://scontent-ord1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/11391212_723745121081126_3941902184551653491_n.jpg?oh=ac91ec453fb4adf356f8867d5ce261fe&amp;oe=55F351FA"></span></div> text/html 2014-05-15T13:53:05+01:00 mayous.mihanblog.com امیر جدایی http://mayous.mihanblog.com/post/1438 <div align="center">دفتر یادداشت دختر:<br> امروز با عشقم به هم زدم بهش گفتم كه باش راحت نیستم اونم گفت هرطور راحتی حتی دلیلشو هم نپرسید وهمه چی تموم شد...اون منو دوس نداشت...<br> <br> دفتر یادداشت پسر:<br> امروز عشقم بام به هم زد بهم گفت كه باهام راحت نیست انقد خورد شدم كه حتی دلیلشو هم نتونستم بپرسم و همه چی تموم شد...اون منو دوس نداشت......<br><br><br><div style="" class="irc_mutc"><a data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;docid=8GtvPH_J0mQz-M&amp;tbnid=OgWsoOgdrzbQjM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fkeve.persianblog.ir%2Ftag%2F%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3_%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B4%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587&amp;ei=kch0U-O7MMSm0AWTiIHAAg&amp;psig=AFQjCNGLHBMIEAjCOIgU7mMPcYAPPLVkWw&amp;ust=1400248487765207" data-ved="0CAUQjRw" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;docid=8GtvPH_J0mQz-M&amp;tbnid=OgWsoOgdrzbQjM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fkeve.persianblog.ir%2Ftag%2F%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3_%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B4%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587&amp;ei=kch0U-O7MMSm0AWTiIHAAg&amp;psig=AFQjCNGLHBMIEAjCOIgU7mMPcYAPPLVkWw&amp;ust=1400248487765207" class="irc_mutl"><img style="margin-top: 0px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRtR5RQIDjJ5vBWBOjniRmJi_Zo0x_4coFjHUKLWz5_e_0iv4g_" class="irc_mut" height="458" width="303"></a></div><br></div> text/html 2014-05-13T17:12:11+01:00 mayous.mihanblog.com امیر داغونم http://mayous.mihanblog.com/post/1436 <div align="center">داغونم<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> مثل سربازی ك شب اول خدمتشه...(پسرا میفهمن چی میگم)<br><br><br>خودم نرفتم ها<br></div> text/html 2014-03-22T08:35:08+01:00 mayous.mihanblog.com امیر گفت : حالت را نمی پرسم http://mayous.mihanblog.com/post/1435 <div align="center"><div class="body"> <font style="font-size: 15pt" color="#010101" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" color="#010101" face="Tahoma"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><font color="#313131"><p align="center"><font size="4"><span dir="rtl" lang="AR-SA">گفت : حالت را نمی پرسم ، می دانم خوبی ، عکس هایت همه با لبخندند</span><font face="Calibri"> !!</font></font></p> <p align="center"><font face="Times New Roman" size="4"> </font></p> <p align="center"><font size="4"><span dir="rtl" lang="AR-SA">و نمی دانست عکاس که می گوید سیب ، من یاد حماقت حوا می افتم و پوزخند می زنم</span><font face="Calibri"> . . .</font></font></p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>.</p> <p align="center"><font face="Times New Roman" size="4"> </font></p> <p align="center"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor; border-image: none;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;docid=_6XaXpetSR36SM&amp;tbnid=ktXoV7K3g7pKjM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.98love.ir%2Fpost%2F1660%2F%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3-%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25A8%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B4%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25AE%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586.html&amp;ei=y4SwUuvCEcaktAbo3IDoBA&amp;psig=AFQjCNEEQ24LVhO5IcZmO_JnVcSdJP3VSg&amp;ust=1387386319867619" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;docid=_6XaXpetSR36SM&amp;tbnid=ktXoV7K3g7pKjM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.98love.ir%2Fpost%2F1660%2F%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3-%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25A8%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B4%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25AE%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586.html&amp;ei=y4SwUuvCEcaktAbo3IDoBA&amp;psig=AFQjCNEEQ24LVhO5IcZmO_JnVcSdJP3VSg&amp;ust=1387386319867619" data-ved="0CAUQjRw"><font size="4"><img class="irc_mut" id="irc_mi" style="margin-top: 0px;" src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/Pictures/Beautiful-girl%20%281%29.jpg" height="393" width="588"></font></a></p></font></font></font></font></font></font></font></font></font> </div></div> text/html 2014-03-22T08:34:35+01:00 mayous.mihanblog.com امیر ... http://mayous.mihanblog.com/post/1434 <div align="center"><img src="http://axgig.com/images/98386340436793116419.jpg" alt="http://axgig.com/images/98386340436793116419.jpg" style="width: 323px; height: 427px;"></div> text/html 2014-03-22T08:33:32+01:00 mayous.mihanblog.com امیر ... http://mayous.mihanblog.com/post/1433 <div align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7346804187/Favim_com_21599.jpg" height="351" width="304"></div> text/html 2014-03-22T08:31:35+01:00 mayous.mihanblog.com امیر فهمیدنِ حالِ زنی که عــاشق شده.....!♥ http://mayous.mihanblog.com/post/1432 <div align="center"><div class="body"> <font style="font-size: 18pt" color="#e44e2a" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" color="#000" face="Tahoma"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><div style="text-align: center;"><img alt="ad2b7b4ebfb184d6e3e6e5652d12c053-425" src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-06-18/ad2b7b4ebfb184d6e3e6e5652d12c053-425"></div> <div class="body"> <div align="center"><div> <div> <div> <div> <div> <div><div><div> <font color="#cc0000"><img style="border: medium none;" alt="かわいい のデコメ絵文字" src="http://gazo.emoji7.jp/img/04uf5_724854/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.gif" border="0">بهونه</font> که می گیره<br><font color="#ff0000">نق</font> که میزنه <img style="border: medium none;" alt="かわいい のデコメ絵文字" src="http://gazo.emoji7.jp/img/04uf5_724273/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.gif" border="0"><font color="#cc0000"><br><img style="border: medium none;" alt="かわいい のデコメ絵文字" src="http://gazo.emoji7.jp/img/04uf5_724854/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.gif" border="0">بی حوصله</font> که میشه<br> یعنی <font color="#ff0000">دل تــــنــــــــــــــــگــــــــــــــــــــه</font> <img style="border: medium none;" alt="かわいい のデコメ絵文字" src="http://gazo.emoji7.jp/img/04uf5_724273/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.gif" border="0"><br><font color="#cc0000"><img style="border: medium none;" alt="かわいい のデコメ絵文字" src="http://gazo.emoji7.jp/img/04uf5_724854/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.gif" border="0">قهر</font> که می کنه<br><font color="#cc0000">لوس</font> که میشه <img style="border: medium none;" alt="かわいい のデコメ絵文字" src="http://gazo.emoji7.jp/img/04uf5_724273/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.gif" border="0"><br><img style="border: medium none;" alt="かわいい のデコメ絵文字" src="http://gazo.emoji7.jp/img/04uf5_724854/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.gif" border="0">یعنی <font color="#ff0000">بـــــــــــــــی تـــــابـــــــــــــه</font><br> یعنی <font color="#ff0000">کــــــــــم دارتت </font><font color="#ff0000"><img style="border: medium none;" alt="かわいい のデコメ絵文字" src="http://gazo.emoji7.jp/img/04uf5_724273/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.gif" border="0"></font><br><img style="border: medium none;" alt="かわいい のデコメ絵文字" src="http://gazo.emoji7.jp/img/04uf5_724854/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.gif" border="0">به همین سادگی!!!<br> زیاد پیچیده نیست <img style="border: medium none;" alt="かわいい のデコメ絵文字" src="http://gazo.emoji7.jp/img/04uf5_724273/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.gif" border="0"><br><img style="border: medium none;" alt="かわいい のデコメ絵文字" src="http://gazo.emoji7.jp/img/04uf5_724854/%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84_m.gif" border="0">فهمیدنِ <font color="#ff0000">حالِ زنی</font> که <font color="#ff0000">عــاشق</font> شده.....!♥</div></div></div> </div> </div> </div> </div> </div></div> </div></font></font></font></font></font></font></font> </div></div> text/html 2014-03-22T08:31:04+01:00 mayous.mihanblog.com امیر سلامتیـــــــــــه همه خوبـــا http://mayous.mihanblog.com/post/1431 <div align="center"><font style="font-size: 18pt" color="#e44e2a" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" color="#000" face="Tahoma"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><div id="postbody"> <div style="text-align: center;"><br></div> <div style="text-align: center;"> <img alt="記号。矢印。左 のデコメ絵文字" src="http://gazo.emoji7.jp/img/05100_718881/%E8%A8%98%E5%8F%B7%E3%80%82%E7%9F%A2%E5%8D%B0%E3%80%82%E5%B7%A6_m.gif"><font face="tahoma"><span style="font-size: 12px;">سلامتیـــــــــــه همه <span style="color: rgb(255, 0, 0);">خوبـــا</span> </span></font> </div> <div style="text-align: center;"> <font face="tahoma"><span style="font-size: 12px;">که <span style="color: rgb(0, 0, 255);">بــــــدشون</span> مائیــــــ</span></font><img alt="11126966645930141245.gif" src="http://www.uploadax.com/images/11126966645930141245.gif"><span style="font-size: 12px; font-family: tahoma;">ـــــــم</span> </div> <div style="text-align: center;"><font face="tahoma"><span style="font-size: 12px;"><br></span></font></div> <div style="text-align: center;"><font face="tahoma"><span style="font-size: 12px;"><br></span></font></div> <div style="text-align: center;"><font face="tahoma"><span style="font-size: 12px;"><br></span></font></div> <div style="text-align: center;"> <img alt="記号。矢印。左 のデコメ絵文字" src="http://gazo.emoji7.jp/img/05100_718881/%E8%A8%98%E5%8F%B7%E3%80%82%E7%9F%A2%E5%8D%B0%E3%80%82%E5%B7%A6_m.gif"><font face="tahoma"><span style="font-size: 12px;">سلامتیه همه <span style="color: rgb(255, 0, 0);">بزرگـــــــا</span></span></font> </div> <div style="text-align: center;"> <font face="tahoma"><span style="font-size: 12px;">که <span style="color: rgb(0, 0, 255);">کوچیکــــشون </span>مائیـــــــ</span></font><img alt="11126966645930141245.gif" src="http://www.uploadax.com/images/11126966645930141245.gif"><span style="font-size: 12px; font-family: tahoma;">ـــــم</span> </div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12px; font-family: tahoma;"><br></span></div> <div style="text-align: center;"><font face="tahoma"><span style="font-size: 12px;"><br></span></font></div> <div style="text-align: center;"><font face="tahoma"><span style="font-size: 12px;"><br></span></font></div> <div style="text-align: center;"> <img alt="記号。矢印。左 のデコメ絵文字" src="http://gazo.emoji7.jp/img/05100_718881/%E8%A8%98%E5%8F%B7%E3%80%82%E7%9F%A2%E5%8D%B0%E3%80%82%E5%B7%A6_m.gif"><font face="tahoma"><span style="font-size: 12px;">سلامتیه همه <span style="color: rgb(255, 0, 0);">رفیقـــــا</span></span></font> </div> <div style="text-align: center;"> <font face="tahoma"><span style="font-size: 12px;">که اگه قابل بدونن <span style="color: rgb(0, 0, 255);">رفیقشـــــون</span> ماییــــــــ</span></font><img alt="11126966645930141245.gif" src="http://www.uploadax.com/images/11126966645930141245.gif"><span style="font-size: 12px; font-family: tahoma;">ـــــــم...</span> </div> <div style="text-align: center;"> <br><img alt="88563845484549034299.jpg" src="http://s4.picofile.com/file/7938566662/88563845484549034299.jpg" height="204" width="307"> </div> </div></font></font></font></font></font></font></font></font></div> text/html 2014-03-22T08:30:39+01:00 mayous.mihanblog.com امیر چه جیـــــــــــــــــــــگر میشه[ بچه ای] که http://mayous.mihanblog.com/post/1430 <div align="center"><font style="font-size: 18pt" color="#e44e2a" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" color="#000" face="Tahoma"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><div class="body"> <div style="text-align: center;"><font size="2">چه جیـــــــــــــــــــــگر میشه<span style="color: rgb(255, 0, 0);">[ بچه ای]</span> که </font></div> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 102, 255);"><br></span></p> <p style="text-align: center;"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 255);">[قیــــــآفش]</span> به من بــــره</font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 204, 102);"><br></span></p> <p style="text-align: center;"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 204, 102);">[هیـــــکلش]</span> به تـو</font></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(204, 0, 255);"><br></span></p> <p style="text-align: center;"><font size="2"><span style="color: rgb(204, 0, 255);">[تیـــــپش]</span> به مـآ </font><font size="4"><img src="http://upload.fapatogh.com/images/y7mnq16w55byb6xtew1.gif" alt="y7mnq16w55byb6xtew1.gif"></font></p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://upload.fapatogh.com/images/yl13a2m150rd8wosqf.jpg" alt="yl13a2m150rd8wosqf.jpg"></p> </div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div> text/html 2014-03-22T08:30:02+01:00 mayous.mihanblog.com امیر مـےگـــوینـــد: http://mayous.mihanblog.com/post/1429 <div align="center"><div class="body"> <font style="font-size: 18pt" color="#e44e2a" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" color="#000" face="Tahoma"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><br><div class="body"> <p style="text-align: center;"><font color="#000099"><font color="#000099" size="2"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_565737/%E3%81%AB%E3%82%83%E5%AD%90+%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%8B%E6%98%9F%E8%BC%89%E3%81%9B%E3%81%9F%E3%82%88%28%E2%89%A7%E2%88%87%E2%89%A6%29_m.gif" alt="にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字"></font>مـےگـــوینـــد: <img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_565737/%E3%81%AB%E3%82%83%E5%AD%90+%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%8B%E6%98%9F%E8%BC%89%E3%81%9B%E3%81%9F%E3%82%88%28%E2%89%A7%E2%88%87%E2%89%A6%29_m.gif" alt="にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字"></font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000099" size="2"><font color="#000099" size="2"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_565737/%E3%81%AB%E3%82%83%E5%AD%90+%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%8B%E6%98%9F%E8%BC%89%E3%81%9B%E3%81%9F%E3%82%88%28%E2%89%A7%E2%88%87%E2%89%A6%29_m.gif" alt="にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字"></font>مخـــآطَبــــ دآشتـــﮧ بـــآش . . .<img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_565737/%E3%81%AB%E3%82%83%E5%AD%90+%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%8B%E6%98%9F%E8%BC%89%E3%81%9B%E3%81%9F%E3%82%88%28%E2%89%A7%E2%88%87%E2%89%A6%29_m.gif" alt="にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字"></font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font size="2"><font color="#000099"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_565737/%E3%81%AB%E3%82%83%E5%AD%90+%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%8B%E6%98%9F%E8%BC%89%E3%81%9B%E3%81%9F%E3%82%88%28%E2%89%A7%E2%88%87%E2%89%A6%29_m.gif" alt="にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字"> بــــرآے عـــآشِقــآنـﮧ هــآیَتــــ !</font><font color="#000099"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_565737/%E3%81%AB%E3%82%83%E5%AD%90+%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%8B%E6%98%9F%E8%BC%89%E3%81%9B%E3%81%9F%E3%82%88%28%E2%89%A7%E2%88%87%E2%89%A6%29_m.gif" alt="にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字"></font></font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font size="2"><font color="#000099"><font color="#000099"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_565737/%E3%81%AB%E3%82%83%E5%AD%90+%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%8B%E6%98%9F%E8%BC%89%E3%81%9B%E3%81%9F%E3%82%88%28%E2%89%A7%E2%88%87%E2%89%A6%29_m.gif" alt="にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字"></font>نِمـےدآنَنـــد . . .</font><font color="#000099"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_565737/%E3%81%AB%E3%82%83%E5%AD%90+%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%8B%E6%98%9F%E8%BC%89%E3%81%9B%E3%81%9F%E3%82%88%28%E2%89%A7%E2%88%87%E2%89%A6%29_m.gif" alt="にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字"></font></font></p> <p style="text-align: center;" align="center"><font color="#000099" size="2"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_565737/%E3%81%AB%E3%82%83%E5%AD%90+%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%8B%E6%98%9F%E8%BC%89%E3%81%9B%E3%81%9F%E3%82%88%28%E2%89%A7%E2%88%87%E2%89%A6%29_m.gif" alt="にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字"> مُخـــآطبـــ تَمـــآمِـ عــآشِقــآنـﮧ هــآے مَـــن <img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04c0h_565737/%E3%81%AB%E3%82%83%E5%AD%90+%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%8B%E6%98%9F%E8%BC%89%E3%81%9B%E3%81%9F%E3%82%88%28%E2%89%A7%E2%88%87%E2%89%A6%29_m.gif" alt="にゃ子 ハートとか星載せたよ(≧∇≦) のデコメ絵文字"></font></p> <div align="center"> <font size="2"><font color="#000099">تـــــــ</font><font color="#000099">ـ</font><font color="#000099"><img src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_733232/%E2%98%86%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E2%98%85_m.gif" alt="%E2%98%86%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E2%">ـــــــویــے</font></font><br> </div> <br><div style="text-align: center;"><font size="2"><img src="http://s3.picofile.com/file/7929158060/fofos_adorable_bampw_beautiful_Favim_com_777761.jpg" alt="fofos_adorable_bampw_beautiful_Favim_com"></font></div> </div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> </div></div> text/html 2014-03-22T08:29:28+01:00 mayous.mihanblog.com امیر مَن خُدآیے دآرَمـ ڪِ مَرآ مُخآطَبـ http://mayous.mihanblog.com/post/1428 <div align="center"><div class="body"> <font style="font-size: 18pt" color="#e44e2a" face="Arial"><font style="font-size: 8pt" color="#000" face="Tahoma"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><div style="text-align: center;"><br></div> <p style="text-align: center;"><font size="2"><font color="#336666">◀مَن</font><span style="color: rgb(102, 102, 204);"> خُدآیے</span> <font color="#999900">دآرَمـ</font> <font color="#999999">ڪِ مَرآ <font color="#ff9966">مُخآطَبـ ▶</font></font></font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#ff6666"><font size="2">◀[ خآصـِ ]▶</font></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="2">&nbsp;<font color="#99ff99">◀خُودَش ڪَرده ▶</font></font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#9999FF"><font size="2">◀(^_^)▶</font></font></p> <p style="text-align: center;"><font color="#66FFFF">✚GOD</font></p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://images2.persianblog.ir/539595_WlG9oBt8.jpg" height="215" width="270"></p></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> </div></div> text/html 2014-03-22T08:28:45+01:00 mayous.mihanblog.com امیر وقتی که تــــــــو نیستی انگار همه نیستن http://mayous.mihanblog.com/post/1427 <div align="center"><font style="font-size: 8pt" color="#000" face="Tahoma"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"> <div id="postbody"><div class="body"> <div style="text-align: center;"> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; line-height: 20px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none;" size="3"><img style="font-size: 12px; line-height: normal;" alt="誕生日だよ。ハッピー… のデコメ絵文字" src="http://gazo.emoji7.jp/img/05100_730661/%E8%AA%95%E7%94%9F%E6%97%A5%E3%81%A0%E3%82%88%E3%80%82%E3%83%8F%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%BC%E2%80%A6_m.gif">وقتی که<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(255, 0, 0);"> تــــــــو</span> نیستی انگار همه <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(255, 51, 204);">نیستن</span>..</font></span><img style="line-height: normal;" alt="誕生日だよ。ハッピー… のデコメ絵文字" src="http://gazo.emoji7.jp/img/05100_730661/%E8%AA%95%E7%94%9F%E6%97%A5%E3%81%A0%E3%82%88%E3%80%82%E3%83%8F%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%BC%E2%80%A6_m.gif"></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; line-height: 20px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none;" size="3">نه اینکه <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(255, 0, 204);">نیستن</span>,هستن..</font></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; line-height: 20px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none;" size="3">ولی....</font></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; line-height: 20px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none;"><font style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none;" size="3"><img style="font-size: 12px; line-height: normal;" alt="誕生日だよ。ハッピー… のデコメ絵文字" src="http://gazo.emoji7.jp/img/05100_730661/%E8%AA%95%E7%94%9F%E6%97%A5%E3%81%A0%E3%82%88%E3%80%82%E3%83%8F%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%BC%E2%80%A6_m.gif">مثل<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; color: rgb(255, 0, 0);"> تـــــــــو </span>نیستن...</font></span><img style="line-height: normal;" alt="誕生日だよ。ハッピー… のデコメ絵文字" src="http://gazo.emoji7.jp/img/05100_730661/%E8%AA%95%E7%94%9F%E6%97%A5%E3%81%A0%E3%82%88%E3%80%82%E3%83%8F%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%BC%E2%80%A6_m.gif"></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; line-height: 20px;"><br></p> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; line-height: 20px;"><img alt="fvg_fgh-266365.jpg?i" src="http://images.liveluvcreate.com/create/f/fvg_fgh-266365.jpg?i" height="301" width="438"></p> </div> </div></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div>