تاریخ : سه شنبه 22 دی 1394 | 12:59 ب.ظ | نویسنده : امیر
-چـی شد کهـ سیگاریـ شدیـ؟
+یهـ شبــ بارون میومد خیلیـ تنهـا بودمـ
-چیشـد کهـ ترکــ کردیــ؟
+یهـ شبــ بارون میومد دیگهـ تنها نبودمـ
-چیـشد الکلیـ شدی و سیگارو دوبـارهـ شروع کردیـ؟
+یهـ شبــ بارون میومد...دوبـاره تنها شدم..!!!
-چیـشد آوردنتـ اینجـا بستریـتـــ کردنـ؟
+یه شبــ بارون میومد...خیلیـ تنها بودمـ...تو خیابون دیدمشـ...اون تنها نبود... :)

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک