تبلیغات
پرنده بی همدم - وقتی فهمیدی قرار نیست با هر پسر یا دختری که دوست شدی،به رختخواب بری
وقتی فهمیدی قرار نیست با هر پسر یا دختری که دوست شدی،به رختخواب بری ؛هر وقت یاد گرفتی بدون توقع دوستی کنی ...هر وقت فهمیدی هر کسی که دوستت شد ،دوست دخترت یا دوست پسرت نیست 
و برای جواب سلامش باید به یک علیک محترمانه فکر کنی
نه به پیدا کردن یک مكان خالی ...
اونوقت میتونی روی همراهی و همدلی یک جنس مخالفت حساب کنی!!!!  • paper | بک لینک | خرید بک لینک