تبلیغات
پرنده بی همدم - خوب از دروغ هایی كه میشنوی لذت ببر...!
تاریخ : دوشنبه 23 دی 1392 | 01:52 ق.ظ | نویسنده : امیر
وقتی كه میدانی دروغ میگوید تا تو را هم داشته باشد،،،!


وقتی كه میدانی جشمان لرزانش از راست گویی نیست،،،!


وقتی كه میدانی اگر حقیقت را بگوید دیكر حتی نمیتوانی نگاهش كنی،،،


باز جرا میپرسی: راست گفتی؟


خوب از دروغ هایی كه میشنوی لذت ببر...!  • paper | بک لینک | خرید بک لینک