تبلیغات
پرنده بی همدم - هیییییییییی غریبه.....٬٬!!!!!!!!!!!!! میای بازی کنیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
هیییییییییی غریبه.....٬٬!!!!!!!!!!!!!

میای بازی کنیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!

تو پاکت های خالی سیگارم را بشمار....

من هم شماره های غریبه توی گوشیت را...!!!!

هههه  • paper | بک لینک | خرید بک لینک