تبلیغات
پرنده بی همدم - زن سینـه‌ های برجستـه نیست ،
تاریخ : چهارشنبه 18 دی 1392 | 05:37 ب.ظ | نویسنده : امیر
زن سینـه‌ های برجستـه نیست ،

مُـوی مش کرده ، ابروی برداشته ، لبـانِ قرمز نیست

زن لباسِ سفید ، شب با شکوه عروسی ، بوی خوشِ قرمه سبزی  

هوسِ شب‌های جمعـه ، قـرار‌هایِ تاریکـی‌ کوچـه پشتـی‌

و تـویِ یک ماشیـن نیست.

زن خـون ریـزی ، کمـر دردِ ماهانـه ، پوکـی استخـوان ،

 

یک زنِ پـا بـه مـاه حـالت تهـوع ، استفـــراغ ، درد‌هـای زایمـــان ،

مـادر بچـه‌ ها نیست.

زن عصـــایِ روز‌هـای پیـری ، پرستـار وقتِ مریضـی ،

 

رفیـقِ پـای منقـــل مزه بیار عرق دوره‌ های دوستانه نیست.

زن
... وجـود دارد
...... روح دارد
......... قـدرت
............ جسارت
............... پـا بـه پـای یـک مـرد ، زور دارد.
عشــق
... اشـک
...... نیـاز
........... مـحبت
زن فقـط یک دنیـــا آرزو دارد.

زن ......... همیشـه ......... همـه جـا ......... حضـور دارد
و اگـر تمـام اینـها یـادت رفت ، تنـها یک چیـز را بـه خاطـر داشتـه بـاش:
کـه هنـوز هیـچ مـردی پیـدا نشده کـه بخواهـد در ایـران جـایِ یک زن باشـد  • paper | بک لینک | خرید بک لینک